การสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ประกาศ พพ. เรื่องการจัดสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การจัดสอบ ประจำปี 2567 2566   2565   2564    2563    2562    2561    2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Auditor-Training-333732743688578
โทรศัพท์ 053 944 904
ผู้ประสานงาน คุณจริยานันท์
ประกาศผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1112 ปณ.เกษตรศาสตร์ 10900
เว็บไซต์ http://www.trainenergyexpert.com
โทรศัพท์ 091 810 1406
ผู้ประสานงาน คุณรัตนาภร
ประกาศผล

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์ https://other.mitr.com/EN/
โทรศัพท์ 0 2679 9079-84 ต่อ 501
ผู้ประสานงาน คุณวีระศักดิ์
ประกาศผล

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เว็บไซต์ http://www.npc-se.co.th
โทรศัพท์ 038 977 777
ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ หรือ คุณภัทรพงศ์
ประกาศผล

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เว็บไซต์ https://www.bright-ce.com และ https://web.facebook.com/BRIGHT2006
โทรศัพท์ 0 2005 1690 ต่อ 711,709,705
ผู้ประสานงาน คุณเอริกา
ประกาศผล

หมายเหตุ

 กำหนดการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัน เวลา ที่เหมาะสม