ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”
จาก บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

2567

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (13-14/06/2567)
ระดับผู้ชำนาญการ
 

2566

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (15-16/06/2566)
รุ่นที่ 2 (16-17/11/2566)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ

2565

ระดับผู้ชำนาญการ

2564

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 
ระดับผู้ชำนาญการ

2563

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (20-21/08/2563)
รุ่นที่ 2 (03-04/12/2563)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ

2562

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (22-23/04/2562)
รุ่นที่ 2 (15-16/08/2562)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ

2561

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (11-12/07/2561)
รุ่นที่ 2 (16-17/08/2561)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ