หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรออนไลน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
_____

คอร์สออนไลน์สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทั้งด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ลงทะเบียนฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

_____

การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

_____

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานสัมมนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับภาคประชาชน

หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับด้านการควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มที่ได้รับหรือกลุ่มที่ต้องการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ 

หลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์

หลักสูตรก๊าซชีวภาพ

หลักสูตรแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล

หลักสูตรเอทานอล

หลักสูตรการตรวจประเมินอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน :BEC (โดยหน่วยงานที่ MOU กับ พพ.)

หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (โดยหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ.)

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (โดยหน่วยงานฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ.)

ดาวน์โหลดสื่อด้านการอนุรักษ์พลังงาน
_____

ข่าวสาร-บทความ
_____

01/07/2567 โซลูชั่นพลังงานสะอาด สู่บ้านพลังงานทดแทน
14/06/2567 พพ. จัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) และหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (ผชอ.) สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2567
04/06/2567 พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน
01/05/2567 ค่าไฟหน้าร้อน ทำไมถึงแพงขึ้น ทั้งที่ยังตรึงค่า Ft ?
29/04/2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
01/04/2567 ไฮโดรเจน พลังงานทางเลือกใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality
11/03/2567 ทำไม“ประหยัดพลังงาน” ช่วยชาติได้ ?
08/02/2567 2567 ปีแห่งความท้าทายการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
15/01/2567 โลกป่วย เพราะช่องโหว่ในโอโซน🧐
02/01/2567 ความแตกต่างระหว่างระบบขายไฟ Net Billing และ Net Metering

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
_____