หน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน

บริษัท คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (0001/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 7/23 หมู่ที่ 9 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เว็บไซต์/อีเมล์ https://www.facebook.com/conen.service  @ conen.training@gmail.com
โทรศัพท์ 092 299 4147
ผู้ประสานงาน คุณอนุสิน ตั้งเสถียรพันธุ์ (แผนกการตลาด)
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผอส.(ทฤษฎี)

บริษัท เทอร์มอล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (0002/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 12/129 หมู่ 12 หมู่บ้านพระปิ่น 4 ถนนบางบอน 5 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์/อีเมล์ บริษัท เทอร์มอล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  @ thermalenergyt@gmail.com
โทรศัพท์ 064 239 8534
ผู้ประสานงาน คุณบุญญาพร สุภารส
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผอส.(ทฤษฎี) ผอส.(ปฏิบัติ)

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด (0003/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์/อีเมล์ https://www.energy-conservationtech.com  @ econtechtraining@gmail.com
โทรศัพท์ 085 177 7054
ผู้ประสานงาน คุณผ่องอำไพ ตระการรุจิรัตน์
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผอส.(ทฤษฎี)

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด (0004/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 898/23 อาคารเอสวี ซิตี้ อาคาร 2 ชั้น 15 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์/อีเมล์ https://www.sec2010.com @ training.sec2010@gmail.com
โทรศัพท์ 098 586 4950 , 0 2294 8690-1
ผู้ประสานงาน คุณธิดา เธียรศรียุกต์
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผอส.(ทฤษฎี) ผอส.(ปฏิบัติ)

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด (0005/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 40 ซอยรามอินทรา 97 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เว็บไซต์/อีเมล์ https://www.bright-ce.com/training2024 @ bmc.co.th@gmail.com
โทรศัพท์ 02 005 1690 หรือ 086 567 8550
ผู้ประสานงาน คุณธนัญรดา ปาลิ
หลักสูตร ผชร. ผชอ. / ผู้ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์

บริษัท จิกะจูล จำกัด (0006/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 123/140 ฟิฟธ์ เอเวนิว ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เว็บไซต์/อีเมล์ https://www.gigajoule.co.th @ supakiat.t@gigajoule.co.th
โทรศัพท์ 062 396 9925
ผู้ประสานงาน คุณศิริมาส
หลักสูตร ผชร. ผชอ.

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด (0007/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์/อีเมล์ https://other.mitr.com/EN @ mitr_training2@gmail.com
โทรศัพท์ 081 341 8546 หรือ 02 679 9079-84 ต่อ 518
ผู้ประสานงาน คุณพิมพ์วลัญช์ กิ่งภารย์
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผอส.(ทฤษฎี)

บริษัท อินโนกรีน จำกัด (0008/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 99/35 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์/อีเมล์ www.igreenltd.com @ innogreen.ltd@gmail.com
โทรศัพท์ 081 937 6363
ผู้ประสานงาน คุณชิตฤทัย
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผอส.(ทฤษฎี) ผอส.(ปฏิบัติ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (0009/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์/อีเมล์ http://www.eng.ru.ac.th @ ru.energy.eng@gmail.com
โทรศัพท์ 089 206 6234
ผู้ประสานงาน คุณสิริวรินทร์ เพชรรัตน์
หลักสูตร ผชร.

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (0010/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1761 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์/อีเมล์ http://www.facebook.com/eemdInstitute @ eemdi.kbu@gmail.com
โทรศัพท์ 085 224 2982
ผู้ประสานงาน คุณบัญชา บูรพัฒนศิริ
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (0011/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์/อีเมล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  @ energytechdev.kmutt@gmail.com
โทรศัพท์ 086 398 5979
ผู้ประสานงาน ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผอส.(ทฤษฎี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (0012/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เว็บไซต์/อีเมล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ @ rcsee.rmutr@gmail.com
โทรศัพท์ 063 145 6553 , 081 665 9339 หรือ 02 441 6000 ต่อ 1051
ผู้ประสานงาน คุณจิระศักดิ์ พุกดำ , คุณพงศกร คชาพงศ์กุล
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผอส.(ทฤษฎี) ผอส.(ปฏิบัติ) ผู้ออกแบบ/ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (0013/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เว็บไซต์/อีเมล์ https://renewable.mju.ac.th @ chalumpoltrararak@gmail.com
โทรศัพท์ 091 853 6553 หรือ 053 875 593
ผู้ประสานงาน คุณชลัมพล ธารารักษ์
หลักสูตร ผู้ออกแบบ/ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (0014/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เว็บไซต์/อีเมล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม @ pp55rmu@rmu.ac.th
โทรศัพท์ 099 387 4555
ผู้ประสานงาน ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
หลักสูตร ผชร. ผชอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (0015/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เว็บไซต์/อีเมล์ https://technology.psru.ac.th/webtechno @ rmu66training@gmail.com
โทรศัพท์ 064 886 4245 หรือ 099 387 4555
ผู้ประสานงาน คุณกฤษฎา อ้นอ้าย
หลักสูตร ผชร. ผชอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (0016/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เว็บไซต์/อีเมล์ https://energytraining.udru.ac.th @ energytraining@udru.ac.th
โทรศัพท์ 089 619 0611
ผู้ประสานงาน คุณวิภา เหลืองบุตรนาค
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผู้ออกแบบ/ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (0017/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์/อีเมล์ http://www.seee-pit.com/trainning-dede @ kittipong.sri@pit.ac.th
โทรศัพท์ 081 961 9462
ผู้ประสานงาน ผศ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด
หลักสูตร ผชร. ผชอ. ผอส. (ทฤษฎีไฟฟ้า)

มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย (0018/2567)

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์/อีเมล์ http://www.ecct-th.org @ eccttrain@gmail.com
โทรศัพท์ 062 536 0945 หรือ 093 775 4688
ผู้ประสานงาน คุณรัชนีพร ศิวิลัย หรือ คุณช่อแก้ว
หลักสูตร ผอส.(ปฏิบัติ)

หมายเหตุ

 กำหนดการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัน เวลา ที่เหมาะสม