ติดต่อเรา

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 7035-41
โทรสาร 0 2577 7047

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน
(Mini Plant)

ซอยคชสาร (ซอยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง) ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2529 3662

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 08.30 น.-16.30 น.

_____

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 0 2577 7035-41

_____

โทรสาร 0 2577 7047

อีเมล

แผนที่
__________

Infographic

Google map

รายชื่อผู้ติดต่อ
__________

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
นางมัณลิกา  สมพรานนท์
โทร. 0 2577 7035-41
E-Mail : munlika_s@dede.go.th

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 1
นายชวลิต  บุญแสง
โทร. 0 2577 7035-41
E-Mail : chawalit_b@dede.go.th

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 2
นายณรงค์  ภู่อยู่
โทร. 0 2577 7035-41
E-Mail :  narong_p@dede.go.th

หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน
- ว่าง -
โทร. 0 2577 7035-41
E-Mail :

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน
นายพิสิทธิ์  บุญคล้าย
โทร. 0 2577 7035-41
E-Mail : phisit_b@dede.go.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
นางสาวพรพิมล  สุวรรณนิมิตร
โทร. 0 2577 7035-41
E-Mail : pornpimol_s@dede.go.th

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสาวิกา  มาสนา
โทร. 0 2577 7035-41
E-Mail : sawika_m@dede.go.th