หลักสูตร หลักสูตรแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

 

ใบสมัคร ใบสมัคร สมัครผ่าน Google Form
โทรศัพท์ 083 744 1201 (คุณพรพิทักษ์) , 0 81 321 5538 (คุณอรพรรณ) Line ID : pornpitakme24
โทรสาร -
ค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น