ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”
จาก บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

2567

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (9-10/05/2567)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ
 

2566

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (24-25/08/2566)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (19-20/10/2566)
สอบซ่อม

2565

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (25-26/08/2565)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (27-28/10/2565)
สอบซ่อม

2564

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (11-12/11/2564)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ
 

2563

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (20-21/08/2563)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (24-25/09/2563)
สอบซ่อม

2561

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (16-17/07/2561)
รุ่นที่ 2 (20-21/08/2561)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (24-25/09/2561)
สอบซ่อม