ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2567

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 
ระดับผู้ชำนาญการ
 

2566

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2565

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2564

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2563

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2562

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2561

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2560

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (30/5-1/6 2560)
รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม)