ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”
จาก บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

2567

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (29-30/04/2567)
ระดับผู้ชำนาญการ
 

2566

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (23-24/05/2566)
รุ่นที่ 2 (02-03/08/2566)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ

2565

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (24-25/03/2565)
รุ่นที่ 2 (03-04/10/2565)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ

2564

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (11-12/03/2564)
 
ระดับผู้ชำนาญการ

2563

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (16-17/07/2563)
รุ่นที่ 2 (15-16/10/2563)
ระดับผู้ชำนาญการ

2562

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ