ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2564

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (12-13/06/2564)
 
 
ระดับผู้ชำนาญการ