หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรออนไลน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
_____

คอร์สออนไลน์สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทั้งด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ลงทะเบียนฟรี

    

การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

_____

หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (โดยหน่วยงานที่ MOU กับ พพ.)

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (โดยหน่วยงานฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ.)

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการสำรวจ ตรวจวัดจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการสำรวจ ตรวจวัดจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (สำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs))

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 

ดาวน์โหลดสื่อด้านการอนุรักษ์พลังงาน
_____

ข่าวสาร-บทความ
_____

09/06/2566 7 วิธี รีไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
08/06/2566 พพ. จัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (E-Learning) ครั้งที่ 2/2566
08/06/2566 พพ. จัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (E-Learning) ครั้งที่ 1/2566
09/05/2566 พลังงานความร้อนใต้พิภพ การนำเอาพลังงานความร้อนมาใช้
01/05/2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน” ระหว่าง พพ. กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา
21/04/2566 อบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
12/04/2566 พลังงานน้ำ พลังงานที่สำคัญและนำมาใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
30/03/2566 7 วิธีประหยัดพลังงาน ทางออกง่าย ๆ ในการประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้าน
08/02/2566 ใช้ความรักนำทาง สู่ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
17/01/2566 ฉายภาพ 4 มิติรับยุคพลังงานสะอาด

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
_____