แสดงผลการทดสอบประจำปี 25672566256525622561256025592558255725552554

ผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน" ประจำปี  2566

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภาคทฤษฎี
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 1 (17/06/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (01/07/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (08/07/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 4 (15/07/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 5 (22/07/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 6 (13/09/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 7 (06/09/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 8 (20/09/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 9 (11/10/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 10 (08/11/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 11 (22/11/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 12 (06/12/2566)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 13 (20/12/2566)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 27/09/2566)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 25/10/2566)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 27/12/2566)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 17/01/2567)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 24/01/2567)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 31/01/2567)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 07/02/2567)
มจธ. ความร้อน รุ่นที่ 1 (19/08/2566)
มจธ. ความร้อน รุ่นที่ 2 (25/10/2566)
มจธ. ความร้อน รุ่นที่ 3 (20/12/2566)
ความร้อน (สอบซ่อม 06/09/2566)
ความร้อน (สอบซ่อม 13/09/2566)
ความร้อน (สอบซ่อม 20/09/2566)
ความร้อน (สอบซ่อม 27/09/2566)
ความร้อน (สอบซ่อม 08/11/2566)
ความร้อน (สอบซ่อม 22/11/2566)
ความร้อน (สอบซ่อม 27/12/2566)
ความร้อน (สอบซ่อม 17/01/2567)
ความร้อน (สอบซ่อม 24/01/2567)
ความร้อน (สอบซ่อม 31/01/2567)
ความร้อน (สอบซ่อม 07/02/2567)
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภาคปฏิบัติ
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 1 (11/10/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 2 (11/10/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 3 (08/11/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 4 (22/11/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 5 (22/11/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 6 (22/11/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 7 (06/12/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 8 (27/12/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 9 (27/12/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 10 (17/01/2567)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 11 (17/01/2567)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 12 (24/01/2567)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 13 (07/02/2567)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 14 (07/02/2567)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 15 (21/02/2567)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 16 (28/02/2567)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 17 (28/02/2567)
ไฟฟ้า-โรงงาน (สอบซ่อม 25/10/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร รุ่นที่ 1 (25/10/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร รุ่นที่ 2 (25/10/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร รุ่นที่ 3 (29/11/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร รุ่นที่ 4 (29/11/2566)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร รุ่นที่ 5 (31/01/2567)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร รุ่นที่ 6 (31/01/2567)
ไฟฟ้า-อาคาร (สอบซ่อม 27/12/2566)
ไฟฟ้า-อาคาร (สอบซ่อม 07/02/2567)
ไฟฟ้า-อาคาร (สอบซ่อม 28/02/2567)
มอพท. ความร้อน รุ่นที่ 1 (08/11/2566)
มอพท. ความร้อน รุ่นที่ 2 (22/11/2566)
มอพท. ความร้อน รุ่นที่ 3 (06/12/2566)
มอพท. ความร้อน รุ่นที่ 4 (24/01/2567)
มอพท. ความร้อน รุ่นที่ 5 (21/02/2567)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตร
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 3/2566
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 2/2566
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 1/2566
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 3/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 2/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 1/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ปี 2554
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 2/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 3/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2556
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2556
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2557
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2557
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2558
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2558
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2559
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2559
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2560
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2560
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2561
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2561
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ประจำปี 2562