แสดงผลการทดสอบประจำปี 25672566256525622561256025592558255725552554

ผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน" ประจำปี  2558

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภาคปฏิบัติ
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 1
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 2
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 3
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 4
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 5
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 6
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 7
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 8
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 9
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 10
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 11
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 12
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 13
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 14
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 15
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 1
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 2
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 3
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 4
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 5
ด้านความร้อน รุ่นที่ 1
ด้านความร้อน รุ่นที่ 2
ด้านความร้อน รุ่นที่ 3
ด้านความร้อน รุ่นที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตร
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 3/2566
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 2/2566
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 1/2566
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 3/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 2/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 1/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ปี 2554
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 2/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 3/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2556
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2556
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2557
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2557
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2558
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2558
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2559
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2559
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2560
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2560
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2561
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2561
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ประจำปี 2562