แสดงผลการทดสอบประจำปี 25672566256525622561256025592558255725552554

ผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน" ประจำปี  2554

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภาคทฤษฎี
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 1
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 2
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 3
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 4
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 5
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 6
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 7
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 8
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 9
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 10
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 11
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 12
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 13
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 14
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 15
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 16
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 17
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 18
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 19
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 20
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 21
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 22
ด้านไฟฟ้า รุ่นที่ 23
ด้านความร้อน รุ่นที่ 1
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 (ไบร์ท)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 (ไบร์ท)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 (ไบร์ท)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 4 (ไบร์ท)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 5 (ไบร์ท)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 6 (ไบร์ท)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 7 (ไบร์ท)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 9 (ไบร์ท)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 (ม.รังสิต)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 (ม.รังสิต)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 4 (ม.รังสิต)
บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 5 (ม.รังสิต)
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภาคปฏิบัติ
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 1
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 2
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 3
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 4
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 5
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 6
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 7
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 8
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 9
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 10
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 11
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 12
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 13
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 14
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 15
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 16
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 17
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 18
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 19
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 20
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 21
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 22
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 23
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 24
ด้านไฟฟ้า (โรงงาน) รุ่นที่ 25
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 1
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 2
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 3
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 4
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 5
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 6
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 7
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 8
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 9
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 10
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 11
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 12
ด้านไฟฟ้า (อาคาร) รุ่นที่ 13
ด้านความร้อน รุ่นที่ 1
ด้านความร้อน รุ่นที่ 2
ด้านความร้อน รุ่นที่ 3
ด้านความร้อน รุ่นที่ 4
สอบซ่อม
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตร
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 3/2566
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 2/2566
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 1/2566
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 3/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 2/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 1/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ปี 2554
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 2/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 3/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2556
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2556
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2557
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2557
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2558
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2558
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2559
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2559
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2560
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2560
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2561
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2561
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ประจำปี 2562