โซลูชั่นพลังงานสะอาด สู่บ้านพลังงานทดแทน

โซลูชั่นพลังงานสะอาด สู่บ้านพลังงานทดแทน

ทุกวันนี้ภาวะโลกร้อนกำลังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศอย่างหนัก  เราเห็นธารน้ำแข็งจากขั้วโลกกำลังละลาย  ปะการังตายจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น   คลื่นความร้อนโจมตีประเทศเมืองหนาว ทำอย่างไรที่เราจะรักษาสมดุลและลดการแปรปรวนของสภาพอากาศได้  แนวคิดเรื่องการใช้พลังงานสะอาดจึงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจ  เพราะเป็นพลังงานทดแทนที่ปลอดภัย  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผลิตได้จากธรรมชาติทั้งแสงอาทิตย์,  ลม,  น้ำ  และชีวมวล  เป็นต้น  พลังงานเหล่านี้สามารถใช้ได้ไม่มีวันหมด  แก้ปัญหามลภาวะ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ทำให้วงการออกแบบบ้านและอุตสาหกรรมก่อสร้างนำแนวคิดนี้มาทำ  “บ้านพลังงานทดแทน”  ที่ผลิตพลังงานใช้ได้เองพร้อมฟังก์ชั่นล้ำๆ ช่วยลดการปล่อยของเสียจากตัวบ้านออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

หัวใจของบ้านพลังงานทดแทน

  • รักษ์สิ่งแวดล้อม   ทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบบ้าน  จนถึงการเตรียมพื้นที่  การเลือกใช้วัสดุ  ที่ขั้นตอนการผลิตรวมถึงการขนส่งจะมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด ตลอดจนการตกแต่งภายในก็เน้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ลดการใช้พลังงาน  บ้านจะพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก  ใช้พลังงานน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  มีฟังก์ชั่นนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  การติดแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้, การติดตั้งที่เก็บน้ำฝนเพื่อการอุปโภคบริโภค  เป็นต้น
  • หมุนเวียน  นำของเสียในบ้านกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น   มีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วนำกลับมาใช้ในชักโครกหรือรดน้ำต้นไม้,   นำเศษอาหารที่เหลือมาหมักเป็นปุ๋ยเอาไปใส่ต้นไม้หรือพืชผักสวนครัว,  มีเครื่องหมักของเสียจากขยะให้เป็นก๊าซชีวมวล (Biogas) แล้วนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในบ้าน  เป็นต้น

หน้าตาของบ้านพลังงานทดแทนเป็นอย่างไร

ลองมาดูบ้านที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นต้นแบบที่มีดีไซน์ล้ำสมัย  มีเอกลักษณ์โดดเด่น  สามารถอาศัยอยู่ได้จริง พร้อมฟังก์ชันที่สร้างพลังงานทดแทนกันThe Slip House ออกแบบโดย Carl Turner ใน Brixton, London บ้านหลังนี้  แต่ละชั้นมีการติดกระจกบานใหญ่เพื่อรับแสงธรรมชาติ  ชั้นบนสุดมีการติดตั้งที่เก็บน้ำฝนได้ถึง 2,700 ลิตร  มีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์   รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำอุ่นจากความร้อนบนพื้นดินได้ด้วย  (รูปภาพจาก Newatlas.com)

ZEB Pilot House  ออกแบบโดย  Snøhetta ร่วมกับ สถาบันวิจัยสิ่งปลูกสร้างพลังงานศูนย์ของนอร์เวย์ (ZEB) สร้างบ้านที่ติดแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาบ้าน  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3 เท่าของปริมาณที่ต้องใช้ในแต่ละวัน  แถมพลังงานที่เหลือสามารถนำไปชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า  ทำน้ำอุ่นให้สระว่ายน้ำในช่วงหน้าหนาวได้ด้วย  (รูปภาพจาก Newatlas.com)

The Hill Country House ออกแบบโดย  Miró Rivera  บ้านนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ได้ถึง 8 กิโลวัตต์  ประหยัดพลังงานได้มากกว่าบ้านทั่วไปถึง 80% มีการติดตั้งระบบทำความร้อนและความเย็นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงมีที่เก็บน้ำฝนกว่า 3 หมื่นแกลลอนเอาไว้ใช้ภายในบ้าน(รูปภาพจาก Inhabitat.com)

The Port Hope House ออกแบบโดย Teeple Architects  ทุกส่วนของบ้านมีฟังก์ชันสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้เอง ด้วยการติดฟิล์มโซล่าร์เซลล์ที่เคลือบอยู่บนกระจกรอบตัวบ้าน  ทำให้ไม่ต้องติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์   ส่วนผนังมีลักษณะพิเศษ  คือ  เคลือบผงถ่านสังกะสีที่ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน  นอกจากนี้ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียและกรองน้ำฝนเพื่อใช้ในการอุปโภคได้  (รูปภาพจาก Inhabitat.com)

Tight house  ออกแบบโดย  Studio Cicetti, Anastos Engineering และ ZeroEnergy Design   เป็นอาคารตึกแถวอายุกว่า  100 ปี ในเมืองนิวยอร์ก มีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์   ใช้ผลิตน้ำอุ่นและกระแสไฟฟ้า รวมถึงระบบต่างๆ ในบ้าน    มีการติดตั้งหน้าต่างให้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารให้มากที่สุด   นอกจากนี้ยังมีระบบที่ระบายความร้อนจากตัวบ้านออกสู่ภายนอกเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เข้ามา  ทำให้บ้านหลังนี้ประหยัดพลังงานกว่าบ้านทั่วไปถึง 75%   (รูปภาพจาก Newatlas.com)

Heliotrope  ออกแบบโดย Ralph Disch เป็นบ้าน Zero-Energy แรกๆ ของโลก  ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ที่หมุนตามแสงอาทิตย์ได้  ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 6.6 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง   สามารถนำไปใช้ในการทำน้ำอุ่น  สร้างความอบอุ่นในตัวบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  นอกจากนี้ยังมีระบบกักเก็บน้ำฝนเพื่อการอุปโภค และมีระบบบำบัดน้ำเสียนำกลับมาใช้เป็นน้ำชักโครกได้ด้วย  (รูปภาพจาก wonderfulengineering.com)

ไทยกับเทรนด์บ้านพลังงานทดแทน
ในอดีตไทยไม่ได้ตื่นตัวเรื่องการใช้พลังงานทดแทนมากนัก จนเมื่อกระแสโลกร้อนรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้าถึงได้มากกว่าแต่ก่อน  ทำให้ภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์   สนับสนุนให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เอง  และเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าประเทศ  ด้วยการขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้เข้าสู่ระบบได้   ในส่วนวงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีดีเวลลอปเปอร์ใช้แนวคิด  Green Mission สร้างจุดเปลี่ยนต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยผ่านการวาง Green Roadmap ขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกโครงการ  และตั้งใจลดการใช้พลังงานและปล่อยของเสียลงในทุกโครงการผ่าน 3  แนวทางหลักคือ  1. Tree เก็บ เลือก ปลูก รักษาต้นไม้เดิมและสร้างพื้นที่สีเขียว 2.Energy  ลดการใช้พลังงานและทดแทนด้วยพลังงานสะอาด และ 3.Recycle  ลดการใช้ขยะพร้อมนำกลับมาใช้ใหม่และเลือกใช้วัสดุ  ทำให้บ้านนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้ว  ยังสร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

ที่มา : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/home-car/energy-house.html