dhrddede@gmail.com

โซลูชั่นพลังงานสะอาด สู่บ้านพลังงานทดแทน

โซลูชั่นพลังงานสะอาด สู่บ้านพลังงานทดแทน ทุกวันนี้ภาวะโลกร้อนกำลังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศอย่างหนัก  เราเห็นธารน้ำแข็งจากขั้วโลกกำลังละลาย  ปะการังตายจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น   คลื่นความร้อนโจมตีประเทศเมืองหนาว ทำอย่างไรที่เราจะรักษาสมดุลและลดการแปรปรวนของสภาพอากาศได้  แนวคิดเรื่องการใช้พลังงานสะอาดจึงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจ  เพราะเป็นพลังงานทดแทนที่ปลอดภัย  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผลิตได้จากธรรมชาติทั้งแสงอาทิตย์,  ลม,  น้ำ  และชีวมวล  เป็นต้น  พลังงานเหล่านี้สามารถใช้ได้ไม่มีวันหมด  แก้ปัญหามลภาวะ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ทำให้วงการออกแบบบ้านและอุตสาหกรรมก่อสร้างนำแนวคิดนี้มาทำ  “บ้านพลังงานทดแทน”  ที่ผลิตพลังงานใช้ได้เองพร้อมฟังก์ชั่นล้ำๆ ช่วยลดการปล่อยของเสียจากตัวบ้านออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี หัวใจของบ้านพลังงานทดแทน รักษ์สิ่งแวดล้อม   ทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบบ้าน  จนถึงการเตรียมพื้นที่  การเลือกใช้วัสดุ  ที่ขั้นตอนการผลิตรวมถึงการขนส่งจะมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด ตลอดจนการตกแต่งภายในก็เน้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน  บ้านจะพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก  ใช้พลังงานน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  มีฟังก์ชั่นนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  การติดแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้, การติดตั้งที่เก็บน้ำฝนเพื่อการอุปโภคบริโภค  เป็นต้น หมุนเวียน  นำของเสียในบ้านกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น   มีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วนำกลับมาใช้ในชักโครกหรือรดน้ำต้นไม้,   นำเศษอาหารที่เหลือมาหมักเป็นปุ๋ยเอาไปใส่ต้นไม้หรือพืชผักสวนครัว,  มีเครื่องหมักของเสียจากขยะให้เป็นก๊าซชีวมวล (Biogas) แล้วนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในบ้าน  เป็นต้น หน้าตาของบ้านพลังงานทดแทนเป็นอย่างไร ลองมาดูบ้านที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นต้นแบบที่มีดีไซน์ล้ำสมัย  มีเอกลักษณ์โดดเด่น  สามารถอาศัยอยู่ได้จริง พร้อมฟังก์ชันที่สร้างพลังงานทดแทนกันThe Slip House ออกแบบโดย […]

พพ. จัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) และหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (ผชอ.) สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) ได้ทำการจัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน และหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2567 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าสอบในครั้งนี้ จำนวน 90 ท่าน ผู้ผ่านการสอบสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้น ๆ ได้

พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน

พลังงานทดแทน เมื่อมนุษย์มีความต้องการพลังงานไม่สิ้นสุด โลกของเราขับเคลื่อนด้วยพลังงานรูปแบบต่าง ๆ มานานนับศตวรรษ เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น การให้ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง และเพื่อให้พลังงานกับเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นลำดับ กระทั่งปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการพลังงานทะยานสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกชีวิตบนโลก สังเขปวิวัฒนาการพลังงานของมนุษยชาติ นับตั้งแต่มวลมนุษยชาติถือกำเนิดขึ้นบนโลก เป็นช่วงเริ่มต้นของการนำพลังงานมาใช้ในหลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่สิ่งมีชีวิตพึ่งพาเพียงพลังงานแสงอาทิตย์และอาหารตามธรรมชาติ มนุษย์เรียนรู้ที่จะนำกิ่งไม้มาเสียดสีจนเกิดความร้อนเพื่อหุงหาอาหาร การใช้พลังงานจากกังหันน้ำ รวมทั้งการแล่นเรือสำเภาข้ามมหาสมุทรได้ด้วยพลังงานลม หรือแม้แต่การล่าวาฬเพราะต้องการน้ำมันสำหรับใช้ในตะเกียงส่องสว่าง และการเริ่มใช้พลังงานจากถ่านหิน จุดเริ่มต้นของการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ที่นำพามนุษย์เข้าสู่โลกของอุตสาหกรรม การค้นพบพลังงานจากของเหลวสีดำใต้พื้นพิภพ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกพลังงานในยุคต่อมา น้ำมันดิบถูกนำมากลั่นเพื่อใช้แทนพลังงานทุกชนิดบนโลก จากน้ำมันดิบลิตรแรกที่มนุษย์นำมาใช้ สู่ปริมาณน้ำมันดับดิบกว่า 100 ล้านบาเรลต่อวันในปัจจุบัน และยังมีก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกชนิดที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อีกทาง เหล่านี้ก็เพื่อขับเคลื่อนทั้งด้านอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภค รวมทั้งความเจริญของโลกในทุกด้าน เชื้อเพลิงจากฟอสซิลสามารถนำพามนุษย์ไปได้ไกลเกินคาด ขณะเดียวกัน มนุษย์ก็ลืมคาดคิดถึงผลกระทบการจากใช้พลังงานจากน้ำมันเช่นกัน พลังงานที่อยู่เบื้องหลังภาวะโลกร้อน ขณะที่มนุษยชาติกำลังกอบโกยประโยชน์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก็ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศวันแล้ววันเล่า ก๊าซเหล่านี้เป็นโมเลกุลเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้กลายเป็นพลังงาน ปริมาณของมันแปรผันโดยตรงกับปริมาณการผลิตปิโตรเลียม และทวีความเข้มข้นขึ้น จาก […]

ค่าไฟหน้าร้อน ทำไมถึงแพงขึ้น ทั้งที่ยังตรึงค่า Ft ?

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมบิลค่าไฟฟ้าครัวเรือนในหน้าร้อนถึงแพงขึ้น ทั้งที่ภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังตรึงอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่า Ft ไว้ที่ 39.72 สตางค์ มาตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนสิงหาคม 2567 ทั้งนี้พบว่า สาเหตุมาจากเหตุผลหลัก 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ สภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ ถึงแม้จะเปิดในจำนวนชั่วโมงที่เท่ากัน แต่ด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างภายในบ้านกับภายนอกบ้านที่มากขึ้น ทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟมากขึ้นด้วย ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระบุว่า อุณหภูมิภายในบ้านและนอกบ้านที่แตกต่างกัน 1 องศาเซลเซียส จะทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟมากขึ้น 3% ยกตัวอย่างเช่น หากตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส จะพบว่าในหน้าร้อน เครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมมาก เพื่อปรับลดอุณหภูมิจาก 40 องศาเซลเซียส ให้ถึงอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ตามที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งอุณหภูมิที่ต่างกันถึง 14 องศา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วย     ไม่นับรวมพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเล็กๆ น้อยๆในช่วงฤดูร้อน ที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่หากทำสะสมบ่อยๆ อาจส่งผลต่อการใช้หน่วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้น […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

  พพ. จับมือ สจล. เดินหน้าขับเคลื่อนอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เร่งผลิตผู้ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน คาดสามารถรองรับการขยายตัวของอาคารก่อสร้างใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ รองศาสตราจารย์ คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี   โดยปัจจุบันเศรษฐกิจมีการขยายตัวทำให้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงยังมีความต้องการผู้ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอยู่ พพ.และ สจล. จึงได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน   ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐ และเร่งผลิตบุคลากรผู้ตรวจและรับรองการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานออกสู่ตลาดแรงงานให้เพียงพอ ซึ่งการจัดอบรมจะเป็นการนำหลักสูตรมาตรฐานที่ พพ. มีอยู่มาใช้ในการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านหลักสูตรนี้ สามารถมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่ พพ. กำหนด ซึ่งหากสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรจาก […]

1 2 3 10