เมื่อพืชเป็นทั้งแหล่งพลังงานอาหารและพลังงานของโลก

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Website : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน