แสดงผลการทดสอบประจำปี 25672566256525642563256225612560

ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” ประจำปี  2567

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 
ระดับผู้ชำนาญการ
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (10-11/02/2567)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (16-17/03/2567)

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 
ระดับผู้ชำนาญการ
 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 
ระดับผู้ชำนาญการ
 

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 
ระดับผู้ชำนาญการ