แสดงผลการทดสอบประจำปี 25672566256525642563256225612560

ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” ประจำปี  2561

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (16-17/07/2561)
รุ่นที่ 2 (20-21/08/2561)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (24-25/09/2561)
สอบซ่อม

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (11-12/07/2561)
รุ่นที่ 2 (16-17/08/2561)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ