คู่มือการใช้งานโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

โปรแกรม BEC Web-based เป็นเครื่องมือคำนวณค่าการอนุรักษ์พลังงานให้ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถป้อนข้อมูล ประเมินผล และจัดเก็บฐานข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เพิ่มความสามารถของะบบบริหารจัดการข้อมูล และสนับสนุนการใช้กฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
– วิธีการใช้งานโปรแกรม : https://www.youtube.com/…/UC38msNuAOPghw08zPPPL6tA/videos
– กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 http://webkc.dede.go.th/testmax/node/5297
– ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : http://new.2e-building.com/
– พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลง : https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=54632&filename=index