แสดงผลการทดสอบประจำปี 256525642563256225612560

ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” ประจำปี  2565

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (7-8/05/2565)
 
ระดับผู้ชำนาญการ
 

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ
 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (24-25/03/2565)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (16-17/06/2565)
ระดับผู้ชำนาญการ