หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการสำรวจ ตรวจวัดจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
สถานที่ติดต่อ

บริษัท ทรีโซน เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

88/9 หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

E-Mail : vec.66.treezone@gmail.com

Facebook : พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการสำรวจ ตรวจวัดฯ

 

ใบสมัคร ดาวน์โหลด ใบสมัคร
โทรศัพท์ 0 2577 7035-41 ต่อ 326 (คุณสุบรรณ) , 080 001 7340 (คุณอภิสิทธิ์) , 081 251 5498
โทรสาร -
ค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น