หลักสูตร หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับด้านการควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มที่ได้รับหรือกลุ่มที่ต้องการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  • เป็นบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ตัวแทนชุมชนหรือหมู่บ้าน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ หรือิต้องการสนับสนุนในการติดตั้งระบบสูบน้ำ และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
  • รายละเอียดหลักสูตร
  • ตารางฝึกอบรม
  • กำหนดการฝึกอบรม
สถานที่ติดต่อ

บริษัท ทรีโซน เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

88/9 หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

E-Mail : pv.67.treezone@gmail.com

Facebook : บริษัท ทรีโซน เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 

ใบสมัคร ดาวน์โหลด ใบสมัคร
โทรศัพท์ 080 001 7340 (คุณอภิสิทธิ์ บุญรัตน์) , 095 824 8998 (คุณปิยรัตน์ ชาญกล้า) , 086 785 6108 (คุณสุรศักดิ์ แก้วจันทรา)
โทรสาร -
ค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น