พลังงานสะอาด ทางเลือก ทางรอดของอนาคต🌍

 

ความรุนแรงของภาวะโลกรวน หรือ Climate Change ที่ทวีความปั่นป่วนในทุกประเทศทั่วโลกนั้น ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาลเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว อย่างช่วงหน้าร้อนของเมืองไทยปีนี้ก็มีดัชนีความร้อนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งยังทุบสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในรอบหลายปีของประเทศไทยอีกด้วย !!⚡

☀️พระอาทิตย์ที่ร้อนแรงแบบไม่ลดราวาศอก จนใครๆ ต่างก็บ่นว่า ร้อนจนละลาย แต่หนาวจะตายเมื่อเห็นบิลค่าไฟฟ้าที่มีราคาแพงลิบลิ่ว ซึ่งขณะเดียวกันก็ทำให้ประชาชนคนไทยเริ่มหันมาตื่นตัวและให้ความสนใจเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ต้องซื้อหา และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในทุกภาคส่วนของสังคม

เริ่มจาก ภาคครัวเรือน ที่สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น โซลาร์พาวเวอร์แบงก์ แบตเตอรี่สำรองไฟแบบพกพาที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้ด้วย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าไฟได้ในระยะยาว

ในขณะที่ ภาคชุมชนเมือง ก็สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่สถานะ เช่น ไฟถนน ป้ายบอกทาง กล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและยังช่วยให้ประเทศชาติประหยัด รวมทั้งช่วยกันส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งระบบขนส่งสาธารณะก็มีการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดมาให้บริการ เช่น เรือไฟฟ้า ที่ให้บริการในเส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงาน ยังช่วยลดมลพิษทางน้ำและทางอากาศในระยะยาว อีกทั้งมีส่วนช่วยคืนความยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการใช้รถเมล์ EV ที่มีการนำรถเมล์ที่ใช้แล้ว 20 ปี ของขสมก. มาดัดแปลงให้เป็น EV BUS ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษฝุ่น PM2.5 เป็นการเปิดโอกาสให้เราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการถนอมโลกนั่นเอง 🌍🍀

ส่วนประโยชน์ใน ภาคการเกษตร นั้น การติดตั้งโซลาร์เซลล์ หรือพลังงานไฟฟ้าจากแสง☀️อาทิตย์ให้กับระบบการทำงานต่างๆ เช่น ระบบเครื่องสูบน้ำช่วยทุ่นแรง ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นปัญหาของเหล่าเกษตรกรได้ รวมทั้งส่งเสริมพลังงานสะอาดจากพืชผลเกษตร เช่น Biomass ก๊าซชีวมวลที่ได้จากเศษพืช ซาก กากและของเหลือทิ้งจากการทำเกษตรที่สามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ เช่น แกลบ, ชานอ้อย, กากปาล์ม, ซังข้าวโพด, กาบและกะลามะพร้าว ซึ่งการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่สร้างสภาวะเรือนกระจก เนื่องจากการปลูกทดแทนทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดการหมุนเวียนและไม่มีการปลดปล่อยเพิ่มเติม และ Biogas ก๊าซชีวมวลที่ได้จากการย่อยสลายของสารอินทรีย์อย่างฟาร์มหมูที่เกษตรกรจัดการของเสียจำนวนมาก โดยการเอาขี้หมูไปผลิตเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการหุงต้มอาหาร ซึ่งถือเป็นพลังงานทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่ถูกพัฒนาจนเป็นพลังงานสะอาด และทำหน้าที่ลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

👉รวมถึง ภาคธุรกิจ ที่สามารถติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม เช่น Solar Farm โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, Solar Rooftop การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา, Solar Floating โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ ที่สามารถใช้พื้นที่บนผืนน้ำให้มีประโยชน์ รวมถึงการมีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่เรียกว่า ESS หรือ Energy Storage System ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบอื่น เพื่อกักเก็บไว้ใช้งานในเวลาที่จำเป็น เปรียบเสมือน Power Bank ที่ใช้กักเก็บพลังงานสำรองเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงาน เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำได้เฉพาะช่วงกลางวัน เมื่อมีการนำระบบกักเก็บพลังงาน ESS มาใช้ จะสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เอาไว้ก่อน จากนั้นจึงค่อยนำไฟฟ้าที่กักเก็บไว้มาใช้ในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เห็นไหมล่ะว่า พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้มีดีแค่ตากผ้าให้แห้งไว แต่ถ้ารู้จักนำมาใช้อย่างถูกวิธี ก็จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและโลกใบนี้ของเราให้น่าอยู่ขึ้นได้ และช่วยชะลอภาวะโลกรวนอีกด้วย

ใครไม่เปลี่ยน แต่โลกกำลังเปลี่ยน อย่ารอให้อะไรสายเกินแก้ มาเปลี่ยนให้โลกน่าอยู่ขึ้น แค่เริ่มต้นด้วยตัวเอง 🍀🌍

ที่มา : https://www.khonbandarnfai.org