แสดงผลการทดสอบประจำปี 2566256525642563256225612560

ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” ประจำปี  2566

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (24-25/08/2566)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (23-24/05/2566)
รุ่นที่ 2 (02-03/08/2566)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รุ่นที่ 1 (15-16/06/2566)
สอบซ่อม
ระดับผู้ชำนาญการ