ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”
จาก บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

2567

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2566

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2565

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2564

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2563

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2562

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2561

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ

2560

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
ระดับผู้ชำนาญการ