มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการทดสอบหลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

ปี 2562

 • รุ่นที่ 1
 • รุ่นที่ 2
 • รุ่นที่ 3

 

ปี 2563

 • รุ่นที่ 1
 • รุ่นที่ 2
 • รุ่นที่ 3

ระดับผู้ชำนาญการ

ปี 2562

 • รุ่นที่ 1
 • รุ่นที่ 2
 • รุ่นที่ 3

 

ปี 2563

 • รุ่นที่ 1
 • รุ่นที่ 2
 • รุ่นที่ 3